Avustralya Göçmenlik Başvurusu Nasıl Yapılır?

AVUSTRALYA GÖÇMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Avustralya göçmen alım programı ülke ekonomisine katkı sağlayacak nitelikli göçmenleri kapsamaktadır. Bu program ile ülkeye alınacak olan göçmenlerin mesleğinde deneyimli olmasının yanında yeterli derecede İngilizce bilgisine sahip olması aranan şartlar arasındadır. Avustralya’da nitelikli göçmen alımı iki şekilde yapılmaktadır:

1) Serbest Başvuru

2) Davet

Davet yolu ile alınacak olanlar ya Avustralya’daki bir yakını tarafından davet edilir ya da eyalet bölge yönetimi tarafından bu işlem gerçekleştirilir. Çalışacağı işverenin davet yollaması ile de bu işlem söz konusu olabilir. Aile birleştirmesi programı yöntemi ile Avustralya’ya gidecek olanların ülkedeki yakınları ile olan aile bağları dikkate alınarak seçim yapılmaktadır.

Serbest Başvuru İle Avustralya’da Göçmen Alımı

Genel nitelikli göçmen alım programı ile ülkeye yerleşmek isteyen kişiler daimi (permanent) ve Geçici (provisional - temporary) vizeler ile Avustralya’ya girebilmektedir. Geçici vize ile giren kişilerin ikamet durumu bu sürenin dolması ile birlikte daimi ikamete dönüşebilmektedir.

Nitelikli Göçmen Adaylarında Aranan Şartlar

Serbest başvuru yaparak ve davet edilerek nitelikli göçmen alımı yapılırken yaş, İngilizce bilgisi ve mesleki deneyim göz önünde tutulmaktadır. Nitelikli meslekler olarak adlandırılan işlerden herhangi birinde çalışmış olan kişiler tercih edilmektedir.

-    Nitelikli göçmen olarak başvuranların başvuru tarihinden 50 yaşın altında olması gerekir.

-    Ülkede iş hayatına katılmak isteyen kişilerin ülkenin resmi dili olan İngilizceyi konuşacak seviyede bilmesi beklenir. Nitelikli göçmen olarak başvuruda bulunan kişilerin yeterli (competent) veya mesleki (vocational) İngilizceye sahip olmaları aranan özellikler arasındadır. Çalışacakları bazı iş ve meslekler için daha üst seviyede İngilizce bilgisi şartı aranır. Başvuru sırasında İngilizce seviyesini gösteren belgenin ibrazı gerekir. Göçmenlik başvurusu yapan adaylarda istenen İngilizce yeterlilik düzeyi yükseltilmiştir. Başvuru yapan kişilerin İngilizce yeterliği ölçen IELTS sınavında 5 ve üstü puan alması gerekir. Ayrıca bazı meslek gruplarında daha yüksek puan şartı vardır.

-    Başvuru yapan kişilerin aday oldukları meslekte en az üniversite mezunu olması ve ya Avustralya’da denkliği olan bir yüksek öğrenim görmüş olmaları gerekir. Belli bir iş/meslek için kişilerin başvuru yapmaları gerekir. Başvuru yaparken adayın aldığı eğitim ve niteliklere uygun olan bir iş/meslek seçimi yapılarak başvuru yapılmalıdır. Seçilmiş olan iş ya da mesleğin nitelikli meslekler listesinde yer alan mesleklerden biri olması gerekmektedir.

-    Avustralya’ya gitmek isteyen kişilerin başvurularını yapmadan önce niteliklerinin aday olduğu işlere uygun olup olmadığı Değerlendirme Kurulu (Assessing Authority) tarafından tespit edilmesi gerekir. Bu değerlendirme kurulları bilinen iş bulma büroları değildir. Değerlendirme kurulları yetkili oldukları mesleklerde adayların niteliklerinin o meslek için yeterli olup olmadığını tesbite yetkilidirler. Aday olduğunuz meslek herhangi bir meslek örgütüne kayıtlı değil ise ya da sertifika sahibi olmaya zorunlu kılıyorsa (mimar veya mühendis gibi) bunun kanıtlanması gerekmektedir.

Bu sıralanan nitelikleri taşımayan kişilerin nitelikli göçmen olarak başvuru yapmaları uygun değildir.

Nitelikli işlere ihtiyaç duyulan meslekler; Hangi mesleklerde göçmen alımı yapılacağı nitelikli meslekler listesinde (Skilled occupation list-SOL) yer almaktadır. Adayların bu listede  belirtilen mesleklerden birine sahip olması gerekir. Adayın başvuru sırasında sahip olduğu meslek için aranan özellikler değerlendirme kurulu (Assesing Authorty)tarafından tespit edildiğinin belgesi istenir.

Sonuç ve Öneriler

Özetlenecek olursa nitelikli göçmen adaylarının öncelikle ”Expression of Interest” başvurusu doldurmaları gerekmektedir Başvurunun yapılmasından sonra Avustralya kurumlarının değerlendirmeleri sonucunda yapılan başvurunun uygun görülmesi halinde başvuru sahibine davetiye gönderilmektedir. Avustralya’ya nitelikli göçmen olarak gidebilme şartlarına sahip olan kişilerin daha sonra durumlarına uygun düşen vize grubunu seçmeleri gerekir.       

Ülkenin aileye girişte aradığı vize uygulaması, başvuru yapan kişinin sürekli ya da geçici davet üzerine göre değişen vize grubu ve vize alt grubunda oluşan bir sistemdir. Nitelikli göçmen olarak başvuru yapan kişiler için Daimi, Geçici ve Kısa Süreli olmak üzere üç grup vize çeşidi bulunmaktadır.

Avustralya göçmenlik programları birçok ayrıntıya sahiptir. Başvuran kişiler süreç boyunca çeşitli değerlendirmelere tabi olmaktadır. Doğru meslek grubunu seçmek çok önemlidir. Hükümet, kalifiye göçmen programı sayesinde alanında uzman ve deneyimli olan kalifiye meslek sahiplerine koşulların uygun olduğu durumlarda ülkede onlara sürekli oturum izni vermeyi sağlayarak var olan kalifiye eleman sıkıntısını çözmeyi planlamaktadır.