Avustralya İngilizcesi farklı mıdır?

Avustralya İngilizcesi Farklı Mıdır?

Avustralya gerek tarihi kalıntıları gerekse göz alıcı plajları ile her yıl milyonlarca turisti ülkesinde misafir etmektedir. Avustralya’nın başkenti Canberra olmasına karşın en büyük şehri Sidney’dir. Avustralya yüzölçümü bakımından dünyada altıncı sırada olmasına karşın nüfusu sadece 24 milyondur. Avustralya nüfusunun büyük çoğunluğunu gençler oluşturmaktadır. Bu yüzden Avustralya genç nüfusu ile tanınmaktadır.

Avustralya, turizme büyük önem vermektedir. Avustralya’da binlerce plaj olduğundan dolayı devlet, turizm sektörünün gelişmesine önem vermektedir. Fakat devlet turizme önem verdiği kadar eğitime de önem vermekte ve yıllık gelirin büyük bir bölümünü de kaliteli üniversiteler açma ve var olan üniversitelerin kalitesini yükseltmek için harcamaktadır.

Çok Kültürlü Avustralya

Avustralya, yapılan araştırmalar sonucunda dünyada en iyi şartlarda yaşanılabilir 5 ülke arasında gösterilmektedir. İş olanakların çok olduğu ve fabrikalarda kol gücüne ihtiyaç duyan Avustralya, farklı ülkelerden çalışmak için gelen işçilere ortalama üstünde ücretler vermektedir. Bu yüzden Avustralya vatandaşlarının yaklaşık olarak 4‘te 1’i farklı uyruklardan gelmektedir. Ayrıca Avustralya’da ırkçılık yok denecek düzeydedir. Devlet ve halk birbirlerini eşit sayar ve bu doğrultuda hareket ederler.

18. Yüzyılın sonlarına doğru insanlar farklı ülkelerden Avustralya’ya çeşitli nedenlerden dolayı göç etmişlerdir. Bu yüzden günümüzde Avustralya halkının büyük bir kısmının soyu batılılara dayanmaktadır. Günümüzde eğlence amaçlı insanların birbirlerine atarak oynadığı bumeranglar da ilk olarak Avustralya yerlileri tarafından avlanmak ve kendilerini savunmak için kullanılmıştır.

Avustralya’da 3 tane birbirinden farklı zaman dilimi kullanılmaktadır. Çünkü Türkiye gibi kuzey yarımkürede bulunan ülkelerde kış yaşanırken Avustralya’nın bazı bölgelerinde yaz ayları yaşanmaktadır. Bu yüzden ülkenin eyaletlerinde yaz - kış saati uygulamasına uyulmamaktadır. Avustralya’da hava şirketleri devlet tarafından kontrol edilmektedir. Türkiye’den Avustralya’ya hava yolu ile seyahat yaklaşık 32 saat sürer.

Avustralya İngilizcesinin Farkları

Avustralya’ya gitmeden önce Avustralya İngilizcesini bilmek ve konuşabilmek giden kişinin rahatlıkla iletişim kurmasına sağlar. Aynı zamanda Avustralya’da okumak isteyen öğrenciler Avustralya İngilizcesini bilmek zorundadırlar.

Avustralya’nın resmi dili İngilizcedir. Fakat Avustralya’da kullanılan İngilizce biraz farklıdır. Avustralya halkının şivesinin farklı olmasından dolayı Avustralya’ya giden turist ve öğrenciler birkaç gün konuşulan şiveye alışmakta zorluk çekseler dahi kısa süre içerisinde alışabilirler.

Avustralya’da yaşamak isteyen insanlar İngilizce sınavına girmek zorundadırlar ve belli bir puanın altında alırlarsa vizeleri kabul edilmeyebilir. Avustralya İngilizcesini öğrenmek isteyen insanlar belli bir süre kurs alarak kendilerini geliştirebilir.

Avustralya İngilizcesinde kullanılan birkaç sıfat İngilizceden ayrılmaktadır. Bu yüzden insanlar dahi bu sıfatları bilmek zorundadır. Çünkü günlük hayatta kullanılan ve insanlara iletişimde kolaylık sağlayan sıfatlardır.

Avustralya halkı, hayatlarının her alanında olduğu gibi dil konusunda da farklı ülkelere kıyasla daha rahattır. Günümüzde Amerikan halkının kullandığı İngilizce ve İngiltere halkının kullandığı İngilizce yaygın olarak kullanılan İngilizce dilleri arasında olsa dahi Avustralya İngilizcesini kullanan kişi sayısı da epey fazladır.